--------------------

Acordare facilități financiare

Prin Hotărârea nr. 19/516 din 14.03.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a aprobat acordarea facilităților financiare prevăzute de Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR pentru toți membrii, care au achitat integral cotizația aferentă anului 2019 până la data de 28 februarie 2019, dar nu au reușit să depună raportul de activitate pe platforma online a CECCAR.

03.04.2019

----------------

Stimaţi colegi,


C.E.C.C.A.R. Filiala Mures  aduce la cunoştinta membrilor unele reglementãri utile pentru exercitarea profesiei:


Viza pentru exercitarea profesiei de cãtre experţii contabili si contabilii autorizaţi pentru anul 2019 se acordã pânã la data de 28 februarie 2019, conform Normelor  privind evidenţa şi gestionarea membrilor, în urmãtoarele condiţii:


a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţã de Corp : cotizaţia fixã aferentã anului 2019 si cotizaţia variabilã aferenta anului 2018

b) dovada asigurãrii pentru riscul profesional;
c) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie rãspundere cã nu a suferit condamnãri;
d) nu sunt sancţiuni ale comisiei de disciplinã cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe toata durata suspendãrii, sau cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
e) transmiterea online a raportului anual de activitate semnat şi parafat, pânã la 28.02.2019 
f) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Standardului Profesional 38 al Corpului (conform evidentelor filialei)


Termenele de achitare a cotizatiei fixe si cotizatiei variabile : - 23 februarie 2019

Neachitarea cotizaţiei fixe şi variabile în interiorul unui an calendaristic atrage după sine radierea din Tabloul Corpului, în conformitate cu art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 republicată. 

 

Cotizaţiile pot fi plătite la caseria filialei Corpului sau prin virament bancar în  contul nr. RO93RNCB0188044180940001 deschis in BCR Tg Mures,    CUI RO 7426179, iar copia ordinului de plată se depune la filială.


Mentionam ca acordarea vizei de exercitare a profesiei pe anul 2019 se face numai la plata integrala a cotizatiei fixe pe anul 2019, iar  parafele de lucru valabile pentru anul 2019 se vor elibera membrilor care au obtinut viza de exercitare a profesiei pe anul 2019 Parafele vechi detinute vor fi predate la filiala pe baza de proces verbal in momentul eliberarii parafelor anuale, valabile  pentru anul 2019.
 
 Taxele de înscriere în Tabloul Corpului: 
  • experți contabili: 40 Euro (echivalent in lei curs BNR ziua platii)
  • contabili autorizați: 20 Euro(echivalent in lei curs BNR ziua platii)
  • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro (echivalent in lei, curs BNR ziua platii)
  • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro (echivalent in lei curs BNR ziua platii)
  • societăți cu capital mixt: 400 Euro (echivalent in lei curs BNR ziua platii)
  • societăți cu capital străin: 500 Euro (echivalent in lei curs BNR ziua platii)
--------------------------------------------------------------------------------

RAPOARTE DE ACTIVITATE PERSOANE FIZICE ȘI PERSOANE JURIDICE  

                                  

Rapoartele de activitate se transmit on line  prin platforma CECCAR

1RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE AN 2018 -   CLICK   AICI

    DECLARAȚIE CAZIER - CLICK AICI

     DECLARAȚIE CAPACITATE DE EXERCIȚIU DEPLINĂ - CLICK AICI

 2. RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE  an 2018 -   CLICK AICI

 Administratorii/Asociatii si salariatii membrii CECCAR din cadrul societatilor autorizate trebuie sa depuna Raport de activitate 

 Incepand cu anul 2018 si membrii inactivi depun Raport de activitate 

 -----------------------------------------------------------------------------------

Stagiari: 

Potrivit Sistemului de Cotizații din cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională Extrardinară din data de 09 ianuarie 2017, valoarea cotizațiilor fixe datorate de stagiari începând cu anul 2017, este următoarea:
- stagiarii din anul I și din anul II, III secțiunea experți contabili, vor achita o taxa în cuantum de 1000 lei/an, respectiv de 700 lei/an, pentru stagiarii la secțiunea contabili autorizaţi.

  Achitarea cotizației de stagiu se poate efectua in  doua transe, respectiv pana la 31 ianuarie a fiecarui an 50% din cotizatia de stagiu si pana la data de 31 iulie a fiecarui an, diferenta de 50% din cotizatia de stagiu                                                                    

---------------------------------------------------------------------------------------

 Materialele cu privire la acordarea vizei anuale și sistemul de cotizații  aprobate de Conferința Națională Extraordinară care a avut loc în data de 09.01.2017 

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009