---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buletin legislativ CECCAR – 19 iulie 2019

 

 

Cele mai recente modificări legislative de interes pentru profesioniștii contabili sunt disponibile în

Buletinul legislativ din data de 19 iulie 2019, publicat pe site-ul CECCAR

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                 COMUNICARE   

 

Prin Hotararea nr.19/519 din 27.05.2019 a Consiliului superior al CECCAR  s-a aprobat prelungirea valabilitătii amprentelor parafelor aferente anului 2018, exclusiv pentru membrii CECCAR care nu au primit amprentele parafelor aferente anului 2019, până la eliberarea acestora de către CECCAR.

 -------------------------------------------------------------

Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR          Se descarca AICI

Aprobat  de Conferinta Nationala CECCAR din 30 martie 2019

---------------------------------------------------------------

CECCAR recomandă includerea unor clauze speciale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contractele încheiate de membri

 

În calitate de organism profesional care gestionează profesia contabilă în România, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vine în sprijinul membrilor săi cu recomandarea includerii unor clauze speciale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal încheiate de aceștia cu clienții lor, astfel încât acordurile încheiate să se alinieze la cadrul legal prevăzut de Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), precum și de Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului menționat.

Așadar, având în vedere importanța reglementărilor mai sus menționate și pentru a evita eventuale riscuri la care ar putea fi expuși, CECCAR le recomandă profesioniștilor contabili ca toate contractele pe care le încheie cu clienții să cuprindă și următoarele clauze:

1.1 Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de legislația specială în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și înțeleg că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) precum și normele interne incidente, se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

1.2 În înțelesul prevederilor RGPD, Beneficiarul (serviciilor contabile) are calitatea de Operator de date personale, iar Prestatorul (expertul contabil/contabilul autorizat) este Persoana împuternicită de operator (sau Împuternicit), care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, în conformitate cu art. 28 și următoarele din Regulament.

1.3 Împuternicitul acționează numai în baza instrucțiunilor primite de la Operator și va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate exclusiv în scopul executării obligațiilor asumate prin contract.

1.4 Operatorul este, în temeiul art. 24 din RGPD, responsabil pentru conformitatea cu cerințele Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, având obligația legală de a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice și politici adecvate pentru ca cerințele RGPD să fie respectate și drepturile persoanelor vizate să fie protejate.

1.5 Nicio prevedere din acest contract nu degrevează părțile de responsabilitățile și obligațiile lor directe în materia conformității cu RGPD și a altor norme specifice în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

1.6 Clauzele de mai sus se referă strict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv la măsurile tehnice și organizatorice privind securitatea prelucrării acestor date și nu aduc atingere independenței prestatorului în ceea ce privește respectarea și executarea serviciilor conform normelor legale și/sau profesionale, la termenele stipulate în acestea.

---------------

 

Informare public

Începând cu data de 1 iulie 2018 programul de lucru al CECCAR Filiala Mures se va desfășura în intervalul orar:

09:00-17:00 

 

--------------------------------------------

Consiliul UE: Un prag mai ridicat pentru România în ceea ce privește scutirea de la plata TVA a întreprinderilor mici

Consiliul Uniunii Europene a adoptat recent o Decizie prin care România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în monedă națională a 88.500 EUR la cursul de schimb din ziua aderării. Potrivit articolului 1 al Deciziei, scutirea se acordă prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE, potrivit căruia „România poate acorda o scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește echivalentul în moneda națională a 35.000 EUR, la cursul de schimb din ziua aderării sale”. Amintim că în România se aplică în prezent scutirea de la plata TVA a persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 65.000 EUR. Decizia potrivit căreia România este autorizată să implementeze în legislația națională un prag mai ridicat și să acorde o scutire de la plata TVA persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 88.500 EUR survine în urma scrisorii pe care țara noastră a transmis-o Comisiei Europene la 26 aprilie 2017.                                        

 ----------------------------------------------

Proiect MFP: Modificarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară 

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016.

Potrivit MFP, inițierea proiectului normativ este determinată de ultimele modificări intervenite în ceea ce privește Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) referitoare la tratamentul contabil al veniturilor – aspect prevăzut de IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții, și la instrumentele financiare – elemente reglementate de IFRS 9 Instrumente financiare, cele două standarde urmând să intre în vigoare la 1 ianuarie 2018.

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară se aplică de societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, persoanele juridice prevăzute de OMFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat, de entitățile obligate prin prevederi legale să le aplice, precum și de alte entități care au optat pentru aplicarea acestora, condițiile în care acestea își pot exercita opțiunea fiind stabilite prin prevederi legale.

Potrivit ministerului, aspectele propuse a fi cuprinse în reglementările contabile conforme cu IFRS au în vedere prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contabilizarea distinctă a fiecărei operațiuni.

Proiectul de ordin privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, și referatul de aprobare ce-l însoțește pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență decizională.

 ---------------------------------------------- 

Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub

Accountancy Europe (ACE) a anunțat lansarea paginii Technology Hub, un portal în care sunt prezentate inițiativele din domeniul tehnologiei cu rolul de a promova activitatea profesională și dezbateri privind dezvoltările tehnologice. Aici puteți consulta publicații în domeniu, evenimente, noutăți internaționale și documente de discuții la nivel european. Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați pagina ACE: https://www.accountancyeurope.eu/publications/technology-hub/.  

Raport privind adoptarea raportării integrate

 

Asociația Contabililor Autorizați din Marea Britanie (ACCA) a publicat recent un raport pe tema Raportării Integrate (IR) Perspective asupra raportării integrate care se bazează pe 41 de rapoarte corporatiste din întreaga lume.

Raportul evidențiază beneficiile adoptării raportării integrate: o gândire și un management mai bine integrate, o mai mare claritate asupra afacerii și performanței, o mai bună reputație corporatistă și o relație mai strânsă cu părțile interesate, o raportare mai eficientă, un angajament al personalului și marje brute îmbunătățite. În același timp, documentul identifică arii unde raportarea integrată ar putea fi îmbunătățită, printre care: crearea de valoare, conectivitatea, definirea parametrilor de performanță, pragul de semnificaţie, caracterul concis, fiabilitatea și exhaustivitatea.

Articolul complet dedicat acestui subiect poate fi vizualizat aici, iar raportul ACCA poate fi descărcat pe pagina web a Asociației.

 

Presedintele CECCAR România: „Am făcut parteneriat cu ANAF pentru monitorizarea contabililor“
 
Articol aparut in Gazeta de sud:
 
La nivel national sunt peste 40.000 de experti contabili, din care 25.000 fac parte din Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati (CECCAR), organism profesional condus de prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova (foto). Prezent la Universitatea din Craiova, ca invitat la jubileul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, președintele CECCAR a acordat pentru GdS un interviu în cadrul căruia a precizat că se încearcă o corectă monitorizare a experților contabili, pentru a înlătura persoanele care practică astfel de activități fără viză. De asemenea, președintele CECCAR a vorbit și despre perspectiva profesiilor de contabil și de expert-contabil.
GdS: Domnule profesor, reprezentați contabilii autorizați și experții contabili din România. Care sunt dificultățile cu care se confruntă cei care practică această profesie ?
Robert Șova: Profesia contabilă se confruntă astăzi cu probleme strâns legate de cele ale mediului economic. Există o anumită restructurare a acestui domeniu. Profesia de contabil, câștigând din parteneriatul cu mediul economic, este și ea afectată. Modelele de business s-au schimbat. Vorbim aici de firme mari, de IMM-uri și firmele mai mici. Legea contabilității permite astăzi desfășurarea profesiei de contabil atât în calitate de angajat, nefiind necesară apartenența la organismul profesional, dar și în calitate de expert contabil, care reprezintă o calificare, o certificare de competenţe, care îți dă posibilitatea să lucrezi și ca liber profesionist. Niște prevederi puţin neclare din Legea contabilităţii au creat în piaţă posibilitatea ca această activitate să nu fie foarte atent monitorizată. Tocmai de aceea noi am solicitat ANAF ca, atunci când verifică o firmă, să verifice în primul rând dacă contabilitatea firmei răspunde rigorilor legii. Fie ar trebui să aibă un departament de contabilitate în care să fie angajată măcar o persoană cu studii economice superioare, fie să externalizeze acest serviciu către un liber profesionist expert-contabil. Încă mai este de lucru din acest punct de vedere, dar eu cred că, în urma parteneriatului pe care îl avem cu ANAF-ul, având în vedere interesul comun, lucrul acesta se va rezolva.
GdS: Menționați faptul că activitatea experților contabili este greu de monitorizat. De ce?
R.Ș.: Activitatea experţilor contabili este greu de monitorizat. De exemplu, noi, ca organism profesional, am fi dorit să ştim la sfârşitul anului cine semnează situaţiile financiare. Deocamdată, există anumite prevederi legale care spun că divulgarea acestei informaţii către organismul profesional ar intra sub incidenţa secretului fiscal. Sigur că, în măsura în care situațiile financiare prescurtate sunt prezentate pe site-ul Ministerului de Finanţe, noi credem că acest lucru nu ar trebui interpretat în această manieră. Noi am încercat să facem această monitorizare, să vedem, de exemplu, într-un anumit judeţ, câte situaţii financiare s-au depus la ANAF şi în ce măsură acestea au fost semnate de experţi contabili, să vedem dacă acei experţi au avut viză de exercitare a profesiei. Conform legii, pentru exercitarea profesiei ai nişte obligaţii. Una şi cea mai importantă este aceea de a participa la programul de formare profesională continuă, care este impus de standardele internaţionale şi transpus în standardele naţionale. Pe de altă parte, vrem să vedem situaţiile care nu sunt semnate de experţii contabili şi dacă persoanele care au semnat anumite situaţii finaciare au studii superioare în domeniu şi un raport de muncă cu firma căreia i-au semnat situaţia financiară. Pe noi ne ajută foarte mult monitorizarea experţilor contabili, pentru că în momentul în care identificăm că un astfel de expert şi-a exercitat profesia fără să aibă viză este o problemă de etică. Atunci când identificăm colegi care nu respectă rigorile acestei meserii, trebuie să luăm măsuri împotriva lor pentru că aceasta este o profesie de interes public. Avem toată deschiderea pentru a găsi o soluție, astfel încât această monitorizare să poată fi eficientă şi în timp real.
GdS: Au fost derapaje în activitatea de expertizare contabilă care au ajutat la deturnarea fondurilor?
R.Ș.: Această profesie este foarte importantă. Ea îţi crează, practic, baza de impozitare. Legea atrage răspunderea contabilului, însă, astăzi, expertul contabil nu este suficient protejat. De exemplu, acestuia i se dau anumite documente pe care trebuie să le înregistreze în contabilitate. Acesta nu ştie dacă, într-adevăr, în spatele acelei facturi a existat o tranzacţie reală sau una fictivă. Când vine problema răspunderii, expertul contabil este cel tras la răspundere, pentru că el a înregistrat documentul respectiv. Practic, pentru el este imposibil să verifice dacă actul este real sau nu. Tocmai de aceea, noi vrem să promovăm o măsură de protecţie a expertului contabil, aceea de a transfera către mediul privat o prevedere care funcţionează în sistemul public, şi anume: pe facturile şi documentele justificative care se înmânează contabilului spre înregistrare să existe o asumare a răspunderii din punct de vedere al legalităţii tranzacţiei. Astfel, contabilul să răspundă doar pentru modalitatea în care îşi face treaba. Este vorba despre modul în care înregistrează în contabilitate, dacă respectă sau nu normele contabile şi fiscale. În acest sens, vom încerca să facem modificări ale legii contabilităţii sau ale ordinelor de ministru. Vom introduce aceste măsuri şi în standardele contabile, astfel încât să reducem situaţiile de risc.
Tendintele în domeniul contabilitătii
GdS: Tehnologia a evoluat și pentru domeniul contabilitate, au apărut diverse programe care au preluat din activitatea contabililor. Care este viitorul acestei profesii?
R.S.: Tehnologia şi mai ales evoluţia ei din ultimii cinci ani a transfomat profund modelul de business şi profesia contabilă. Activităţile de rutină cu care mulţi asociază contabilul încep să fie din ce în ce mai automatizate. Însă, acest lucru nu înseamnă că profesia contabilă este pe cale de dispariţie. Această profesie evolueză către activităţi care încep să aducă valoare adăugată concretă antreprenorilor şi organismelor de reglementare. Contabilii va trebui să dezvolte sistemul de reporting intern managerial, care să sintetizeze informaţiile în formatul care să îi permită managerului să ia decizii bazate pe informaţii reale şi ştiinţifice. Astăzi se vorbeşte despre aşa-numita raportare integrată în care, pe lângă aspectele finaciare, să integrezi şi date nefinanciare, în funcţie de context. Nu ne mai putem dezvolta doar studiind datele financiare. Marile companii îşi alocă timp pentru a studia informaţii despre tendinţele de consum. În acest sens, contabilul nu mai este o funcţie-suport, el trebuie să devină un partener decizional al antreprenorului.
GdS: Expertul contabil și contabilul trebuie să fie partenerii managerului pentru a lua decizii într-o firmă, este afirmația făcută mai devreme. Ce feed-back aveți de la experți în ceea ce privește rolul lor în cadrul firmelor în prezent?
R.Ș.: Aici avem două probleme. Pe de o parte, noi nu am încercat să încurajăm consumul unor astfel de servicii. Pe de altă parte, vorbim și de nivelul de cultură antreprenorială existentă, pentru că, în primul rând, antreprenorul ar trebui să solicite și să înțeleagă că o decizie pe care o ia trebuie să fie fundamentată. Iar contabilul este singurul profesionist care înțelege cum procesele de afaceri pe care le derulează se regăsesc în cifre și le poate interpreta riguros. La noi nu există o asemenea practică încă. Pentru a avea o astfel de colaborare, experții contabili trebuie să încerce să promoveze astfel de servicii la început gratuite, pentru că piața poate fi și creată. Trebuie să ia exemplu din industria softului, marea majoritate a softurilor de pe piață au acea perioadă de încercare în care nu ți se cere nici un ban. În felul acesta, contribuie și la educarea mediului de afaceri. De ce foarte mulți își pun problema că firmele cu capital străin au mai mult succes, cele cu capital românesc sunt mai mult în derivă? Exact aceasta este diferența. Cei de peste granițe au venit cu know-how de management.
GdS: Experții contabili sunt foarte solicitați de instanțe în procese și au fost situații în care au apărut nemulțumiri în această colaborare. Ce soluții se încearcă în această colaborare?
R.Ș.: Ca în orice sistem, lucrurile trebuie îmbunătă-țite. Această activitate se desfășoară pe baza unui standard profesional al Corpului Experților Contabili, chiar suntem în proces de revizuire a acestui standard, în dialog cu reprezentanții Ministerului de Justiție, astfel încât să identificăm problemele existente și să propunem soluții. Sunt probleme legate de onorarii, sunt probleme de colaborarea cu părțile care se află în judecată, sunt situații în care expertul contabil nu are toate informațiile sau nu i se dau în totalitate. Sunt situații în care onorariile oferite de instanțe sunt insuficiente prestării serviciul respectiv, mai ales că o expertiză, pe lângă activitatea de resursă umană, poate să presupună deplasări. Încercăm să rezolvăm aceste situații.
GdS: Sunteți și cadru didactic universitar la Academia de Științe Economice. Mai sunt tinerii interesați de profesia de contabil?
R.Ș.: Tinerii sunt interesați de profesia de contabil pentru că, spre deosebire de alte calificări, care se obțin din universități, are un loc bine definit pe piața muncii. Este o profesie grea și din cauza vitezei cu care se schimbă reglementările în domeniu. Ca profesionist contabil trebuie să fii la zi. În plus, este vorba de răspundere, care este prevăzută în lege. Cu toate că este o meserie spre care tinerii vin pentru că, probabil, simt potențialul pentru evoluția lor ulterioară.
GdS: Care este procentul de inserție pe piața muncii al tinerilor care finalizează o specializarea în domeniul contabilității?
R.Ș.: În 20012-2016 am avut și funcția de prorector la Academia de Științe Economice, și încă din 2012 s-a realizat un chestionar transmis absolvenților și s-a urmat această componentă a inserției pe piața forței de muncă și dacă postul obținut este conform calificării sau este adiacent. Spre satisfacția noastră, Academia de Științe Economice stă foarte bine din acest punct de vedere, avem angajabilitate până în șase luni de la data terminării studiilor pentru peste 90% dintre absolvenți. Vorbim de București și o piață a muncii generoasă, dar vorbim și de concurență între instituțiile de învățământ superior, pentru că avem multe universități de stat, dar și universități particulare.

  

--------------------------------------------------------------------------

 

 ÎN VEDEREA ACCESĂRII REVISTEI CORPULUI, PRECUM ŞI PENTRU PARTICIPAREA LA DISCUŢII CU MEMBRII PE DIVERSE TEME PROFESIONALE, VĂ PUTEŢI ÎNREGISTRA PE FORUMUL C.E.C.C.A.R. 

ÎN ACEST SENS VĂ INFORMĂM CĂ DOAR MEMBRII ACTIVI (CARE AU VIZĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI PENTRU ANUL ÎN CURS)  AU ACCES LA FORUM.

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         
         3. Publicitatea membrilor CECCAR

         4. Model panou publicitar pentru membrii    vizionati AICI  Atasament AICI

                  

  •  Coduri  CAEN agreate de CECCAR :
Va comunicam Decizia nr. 03/95/2009 a Biroului Permanent al CS CECCAR privind incadrarea activitatilor desfasurate de expertii contabili si contabili autorizati in clasele CAEN : 6920 principal ; 7022; 8299; 6810; 6820; 7490; 7830; 7820; 8211; 8219; 8559; 6209; 5829; 6201; 6202; 6311; 7320; 6420; 6619; 6621; 9101
 
Astfel expertii contabili, membrii activi la infiintarea societatii de expertiza pot include toate codurile CAEN prezentate mai sus 
 
Contabilii autorizati membrii activi pot infiinta societati de contabilitate al carui administratori vor fi,  dar codurile CAEN agreate de CECCAR sunt : 6920 principal, secundare/optional  8211; 8219 ; 9101 

- Activităţile care pot fi desfăşurate de experţii contabili şi contabilii autorizaţi,

potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare   AICI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 6. Planul de conturi general

               7. Contract prestari servicii - Model

                   Contract model standard profesional nr. 21 AICI

                   Contract model Standard profesional nr. 22  AICI

                  Contract model Standard profesional nr. 35  AICI

               8. Propunere  - Model contract  Revisal   Aici

                                        - Model decizie Revisal     Aici

     

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îndrumări privind limitarea răspunderii civile a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi   Se descarca de AICI

Informatii Standarde Internationale de Combaterea si Spalarea Banilor

La recomandarea transmisa Corpului de catre Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, va punem la dispozitie "STANDARDELE INTERNATIONALE PRIVIND COMBATEREA SPALARII BANILOR SI FINANTAREA TERORISMULUI & PROLIFERAREA  Recomandarile FATF" pentru a fi avute in vedere imreuna cu prevederile Ghidului expertilor contabili si al contabililor autorizati in activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si al finantarii actelor de terorism.aici.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009