Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuităhttp://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Coperta-PNDPC-2015.bmp

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

                              

-----------------------------------------------------------

Profesionistii contabili membrii CECCAR sunt obligati, la acordarea vizei anuale, sa completeze o declaratie pe propria raspundere in ce priveste respectarea normelor de deontologie profesionala si frecventarea cursurilor de pregatire profesionala organizate de filiala , respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR , la care se vor atasa si documentele doveditoare: atestate de absolvire, adeverinte, etc.  

                            

                                                              OFERTA DE CURSURI Filiala Mures -  AN  2019

  
           
 Filiala  Mures organizeaza in cadrul Programului de dezvoltare profesionala continua urmatoarele cursuri, la care sunt invitati  membrii filialei sa participe in vederea efectuarii orelor de pregatire profesionala obligatorii (40 ore/an):
 Organizarea si desfasurarea cursurilor se va realiza conform normelor si procedurilor Corpului aferente CPD pentru membrii. 
 
 
  Rugam membrii, care doresc sa participe la aceste cursuri sa depuna cererile de inscriere la filiala  prin e-mail  la  adresa   ceccarmures@ceccarmures.ro,
 
 -  Orele prestate in cadrul acestor cursuri  vor fi recunoscute ca pregatire profesionala - aferent anului 2019   
 
 
1.  Curs Fiscalitate
 
 
     - lector invitat Berce Magdalena
 
    - perioada  16 februarie 2019
    - durata curs 10 ore CPD
 
 
 
2. Curs Contabilitatea financiara
 
      -
 
 
lector : Prof.univ.dr. Neag Ramona
 
      - perioada martie 2019
 
       - durata curs 20 ore CPD
 
 
   3. Curs Legislatia muncii
 
- lector invitat jrs. Monica Gheorghe
 - perioada  martie 2019
 - durata curs 10 ore CPD
 
4. Curs Fiscalitate - Piete de capital,
 
lector invitat asist. univ. dr. Radu Ciobanu - ASE Bucuresti
- perioada  aprilie 2019
- durata cursului 20 de ore CPD
 
5.  Curs Managementul Fondurilor Europene

    - lector Bodoc Crenguta
    - perioada mai 2019
   - durata 10 ore
 
 6.  Curs Contabilitatea manageriala - IFRS
 
      - lector Conf.univ.dr. Popa Adriana 
      - perioada : iunie 2019
     - durata curs : 20 ore CPD
 
  7.  Curs Contabilitatea financiara in domeniul Agriculturii

     - lector Bodoc Crenguta
     - perioada : septembrie 2019
    - durata curs 10 ore
 
 
8. Curs : Prezentare comparativa IFRS- OMFP 1802/2014  cu modificarile si completarile ulterioare
 
        - lector invitat: Prof.univ.dr. Neag Ramona
       - perioada de desfasurare  iunie 2019
       - durata cursului  20 de ore CPD
       
 
9. Curs Fiscalitate- Piete de capital 

  -lector invitat : asist.univ.dr. Radu Ciobanu 
- perioada  octombrie  2019
 - durata cursului 20 ore CPD
 
 10. Curs Legislatia muncii 

 
     - lector invitat: jrs.Monica Gheorghe-Sibiu
     - perioada     noiembrie 2019
     - durata cursului  10 ore CPD
 
 
          Informaţii suplimentare puteţi obţine la filială in legatura cu organizarea cursurilor la nr. de telefon 0265/268798.
Vă rugăm să vă prezentaţi la filială pentru înscriere la aceste cursuri sau transmiteti cererile completate  la filiala prin e-mail la adresa ceccarmures@ceccarmures.ro 
Conform  cererilor Dvs. depuse la filiala vom stabili perioada/locatia desfasurarii cursurilor 
 
Model CERERE  INSCRIERE CURS  AICI
 
 Taxele de participare a nemembrilor CECCAR , la cursuri ,se achita prin casieria filialei din str. Marton Aron nr.14 din Tg Mures sau prin virament bancar

Informatii necesare completarii ordinului de plata : Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati - Filiala Mures;

CUI RO 7426179

Cont Bancar : RO 93 RNCB0188044180940001

-------------------------------------------------------------------
 
 
Pentru confirmarea participării la curs, vă rugăm să completați formularul de înscriere ce poate fi descărcat AICI  și să îl transmiteți pe adresa de e-mail al filialei ceccarmures@ceccarmures.ro
  
 --------------
 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009