CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

CECCAR, ca organism nonguvernamental, autonom si de interes public, gestioneaza profesia contabila din Romania, este un institut bine consolidat, de elita, organizat si guvernat dupa modelele europene, recunoscut ca fiind organizatia care detine forta si capacitatea de a prelucra si a transpune in norme nationale, standardele internationale din domeniul profesiei contabile. Cu o dezvoltare remarcabila la nivel national, CECCAR este reprezentat in toate cele 42 judete ale tarii, prin filialele sale teritoriale.

Principala misiune a CECCAR o reprezinta servirea interesului public prin: continua intarire si dezvoltare a profesiei contabile din Romania, furnizarea de valoare pentru toti contabilii romani, elaborarea si promovarea unor standarde de inalta calitate, continuarea convergentei la standarde internationale, sustinerea problemelor de interes public in care competenta profesiei este cea mai relevanta, aportul semnificativ la dezvoltarea unei economii nationale puternice. Obiectivele fundamentale ale CECCAR sunt: calitatea serviciilor, educatia si dezvoltarea profesionala continua, etica si comportamentul deontologic al profesionistilor contabili. Conducerea filialei este asigurata de organele alese si cele executive .
 In prezent Consiliul filialei, este compus din 6 membrii alesi de Adunarea Generala a membrilor CECCAR : Dnul expert contabil Buculeu Danila -  presedinte ales al   filialei Mures 

 Biroul Permanent al Consiliului filialei Mures este format din:   Dnul expert contabil Buculeu Danila - presedinte al filialei Mures

                                                                                                                     Dna expert contabil  Macovei Viorica - vicepresedinte

Conducerea executiva si sectorul etica si respectare norme profesionale sunt asigurate de d-na expert contabil Pop Maria, director executiv .
Monitorizarea calitatii serviciilor expertilor contabili si a contabililor autorizati si activitatea de expertiza contabila se efectueaza prin auditorul de calitate, expert contabil Maris Florin

Salariatii filialei:

Sef birou Evidenta Tablou - dna expert contabil Satmari Veronica; Sef birou Stagiu si Dezvoltare profesionala continua - dna expert contabil Sava Steluta; Sef birou  Administrativ - dna Fagaras Mariana.


Comisia de cenzori, formata din d-na Moldovan Liliana-expert contabil,  asigura verificarea incadrarii in reglementarile legale ale activitatii financiare a filialei.

Eventualele nerespectari a normelor profesionale de catre membrii CECCAR intra in competenta de solutionare a Comisiei de disciplina ce activeaza la nivelul filialei si care are in componenta sa expertii contabili: dnul Savu Lucian Dorel - presedinte, d-na Suciu Adriana - membru titular, dna Baroti Krisztina- membru titular, d-na Puscas Eunicia - membru titular

Comisia de arbitraj are ca si atributii efectuarea diligentelor pentru stingerea divergentelor intre membrii CECCAR si clienti/institutii.
CONTACT
ADRESA :  Sediul central:
INTRAREA PIELARI NR.1, SECTOR 4, BUCURESTI
Cod postal: 040296, OP 53 CP.199 BUCURESTI
Tel. (004)- 021 330 88 69; 021 330 88 70; 021 330 88 71
Fax. (004) - 021 330 88 88
E-mail: ceccar@ceccaro.ro ;
Web: www.ceccar.ro

ADRESA : Filiala MURES:
        str. MARTON ARON  nr. 14
        TG MURES, ROMANIA
        Tel / fax: (004) 0265 268798
        Email:  ceccarmures@ceccarmures.ro, Web: ceccarmures.ro
 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009