Codul etic national al profesionistilor contabili 
 
 
 
Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România, aprobat prin Hotărârea nr. 50/2002 a Conferinţei Naţionale, a fost revăzut în cadrul prezentei ediţii, reclasificat şi redenumit, în conformitate cu Codul etic internaţional al profesioniştilor contabili - ediţia 2005 - ca urmare a obligaţiilor statutare ce decurg pentru C.E.C.C.A.R. din calitatea sa de membru al IFAC.
Prezentul cod se adresează tuturor profesioniştilor contabili definiţi ca atare şi angajaţilor contabili din cadrul asociaţiilor profesionale ale acestora, patronate de C.E.C.C.A.R.
Acest cod a fost adoptat de Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România în baza Hotărârii nr.70 din 21 ianuarie 2006.
Codul etic national al profesionistilor contabili (descarca document in format pdf)
 
Norme deontologice- persoane juridice
 
Capitolul I Caracteristici generale
1. Expertii contabili si contabilii autorizati isi pot exercita profesia individual, in cabinete proprii, ca salariati intr-un cabinet sau la o societate comerciala recunoscuta de Corp sau se pot constitui in societati comerciale, potrivit legii. ...
Capitolul II Modalitatea in care societatile comerciale pot deveni membre ale Corpului
Sectiunea 1 Societati comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate romane 3. Societatile comerciale de expertiza contabila si / sau de contabilitate romane pot deveni membre ale Corpului prezentand, sectiunii profesionale de care ...
Capitolul III Drepturile si obligatiile societatilor comerciale de expertiza contabila si/sau de contabilitate
8. Drepturile stabilite si obligatiile impuse membrilor Corpului se aplica si societatilor comerciale de expertiza contabila sau de contabilitate recunoscute de Corp, cu exceptia dreptului de a alege si de a fi ales. 9. In toate cazurile, membrii ...
 
 
 
 
 
E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009