Examenul de aptitudini – sesiunea 12 – 14 MARTIE 2021 Termenul-limită de depunere a dosarelor: 01 martie 2021

Examenul de aptitudini se va organiza in data 12-14 martie 2021, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările CECCAR în vigoare pot depune  dosarul de inscriere pana la data de 01 martie 2021 la CECCAR Filiala Mures din str.Marton Aron nr.14 , Targu Mures.

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la CECCAR Filiala Mures, un dosar cuprinzând:

 •  certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie (se eliberează de către filială);
 •  certificatul de stagiu (se eliberează de către filială);
 •  copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 •  cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului (modelul in atasament);
 •  copie a actului de identitate (BI/CI);
 •  certificat de cazier judiciar;
 •  adeverință medicală (eliberată de medicul specialist neorolog/psihiatru) cu mențiunea ”are capacitatea deplină de exercitiu; apt pentru exercitarea profesiei ”;
 •  două fotografii tip BI/CI;
 • Acord GDPR (click aici)
 • Acord inregistrare audio-video (click aici)
 •  dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Taxa de examen se achita  în contul CECCAR Filiala Mures   RO53BTRLRONCRT0V2581561D deschis la BANCA TRANSILVANIA  TG MURES;   CUI CECCAR: RO7426179

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionată mai sus, într-un dosar, și se depune la filiala de domiciliu.

Leave your comment