Formularul 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” va fi modificat

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. Inițiatorii proiectului menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că elaborarea acestui proiect de ordin comun (al ministrului finanțelor, ministrului muncii și solidarității sociale și ministrului sănătății) se impune ca urmare a modificărilor legislative adoptate de Parlament și Guvern, în domeniul legislației fiscale, precum și celor în domeniul securității sociale, în sensul adaptării corespunzătoare a modelului și conținutului formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” și a instrucțiunilor de completare a acestuia. Declarația respectivă cuprinde atât informații privind obligațiile fiscale ale contribuabililor, cât și informații necesare stabilirii prestațiilor sociale potrivit legislației specifice, acordate de CNPP, CNAS, ANOFM și ANPIS.

Prevederile ordinului vizează modificarea formularului 112 în temeiul următoarelor acte normative: ▪ Legea nr. 135/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative; ▪ OUG nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului; ▪ OUG nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; ▪ OUG nr. 73/2022 pentru completarea OUG nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă; ▪ Legea nr. 163/2022 pentru aprobarea OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2; ▪ Legea nr. 73/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mf2906-4

Leave your comment