În ziua de 30 martie, ora 14,00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Mures a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, in sistem online prin platforma zoom.us
sigla

CONVOCATOR

 

ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR

FILIALEI CECCAR MURES

 

 

În ziua de 30 martie, ora 14,00,  va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Mures a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, in sistem online prin platforma zoom.us,  cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul in curs;
  4. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea președintelui Consiliului filialei;
  5. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14,30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit alin.(3), art.34 din OG nr. 65/1994.

Pentru buna desfășurare a evenimentului vă informăm că accesul la Adunarea Generală se face exclusiv prin completarea formularului de înregistrare - click AICI

NOTĂ:

Potrivit pct. 108 din Regulamentul de organizare și funcționare a CECCAR, republicat: “Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii activi ai acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale.”

                                      Președinte Consiliul Filialei Mureș

                                           Ec. Buculeu Dănilă

Leave your comment