MF propune noi modificări la Codul de procedură fiscală

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de OUG pentru modificarea unor acte normative, care are ca scop, în principal, creșterea gradului de colectare a veniturilor statului care să asigure acoperirea cheltuielilor bugetare în contextul economic actual. Proiectul de act normativ are în vedere obligațiile și termenele asumate de ANAF/Ministerul Finanțelor prin PNRR ca parte a programului de digitalizare și modernizare.

Astfel, prin proiectul de OUG lansat în dezbatere publică se propun următoarele modificări la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

▪ completarea art. 1 cu definița dosarului administrativ al controlului fiscal precum și cu definiția dosarului fiscal în vederea conformării cu cerințele de precizie și previzibilitate prevăzute de lege, dar și pentru alinierea cu prevederile principiului securității juridice și a jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în acest sens. Această propunere are în vedere și necesitatea respectării dreptului la apărare al contribuabilului în cadrul procedurilor de administrare, astfel cum a fost statuat prin Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțată în Cauza C- 430/19, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunalul Cluj (România), prin decizia din 15 mai 2019, primită de Curte la 3 iunie 2019, în procedura SC CF SRL împotriva AJFPM și DGRFPC context în care Curtea a arătat că „ Principiul general al dreptului Uniunii al respectării dreptului la apărare trebuie interpretat în sensul că, dacă, în cadrul procedurilor administrative naționale de inspecție și de determinare a bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, o persoană impozabilă nu a avut posibilitatea să aibă acces la informațiile care figurează în dosarul său administrativ și care au fost luate în considerare la adoptarea unei decizii administrative care i‑a impus obligații fiscale suplimentare, iar instanța sesizată constată că, în lipsa acestei neregularități, procedura ar fi putut avea un rezultat diferit, acest principiu impune ca această decizie să fie anulată”;

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment