MFP și ANAF: Măsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, precum și pentru susținerea conformării voluntare, în contextul stării de urgență

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că au întreprins, în contextul instituirii stării de urgență, o serie de măsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, precum și pentru susținerea conformării voluntare, lista acestora măsuri fiind publicată într-un comunicat.

Astfel, în temeiul OUG nr. 29/2020, precum și al OUG nr. 33/2020 și al OUG aprobată în ședința de Guvern din 9 aprilie 2020:

1. Nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea acestor măsuri.

2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a OUG nr. 29/2020 și neachitate până la încetarea acestor măsuri.

3. Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.

mfp1504

Leave your comment