MMSS propune o serie de modificări la legislația privind dialogul social și la Codul muncii

Se au în vedere, între altele, flexibilizarea și încurajarea negocierilor colective la nivel de sector de activitate

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a publicat în transparență decizională un proiect de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și a Legii 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, proiect care își propune să armonizeze cadrul legislativ al dialogului social, să flexibilizeze și să încurajeze negocierile colective la nivel de sector de activitate, prin adaptarea normei juridice, concomitent cu constituirea federațiilor sindicale și patronale intersectoriale, cu definirea clară a părților care participă la negociere pe fiecare nivel: unitate, grup de unități, sectorial și național.  

Totodată, inițiatorii au în vedere, potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul, „clarificarea anumitor aspecte care țin de dobândirea și recunoașterea reprezentativității organizațiilor sindicale și patronale având ca scop creșterea numărului de contracte colective muncă, cu un impact pozitiv asupra numărului de angajați acoperiți de un contract colectiv de muncă și implicit, asupra nivelului de trai și păcii sociale”. Potrivit MMSS, actul normativ își propune, de asemenea, „să atenueze dezechilibrul organizatoric între sistemul bugetar și cel privat, discrepanța între reprezentativitatea de facto și cea de jure, contestarea frecventă a însăși ideii de reprezentativitate și folosirea legii dialogului social prioritar pentru eludarea sau blocarea negocierilor colective în defavoarea facilitării acestora și totodată susținerea negocierii colective sectoriale la nivelul IMM-urilor”.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment