Modificări la Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR emise în baza Programului IMM INVEST ROMÂNIA

În Monitorul Oficial nr. 473 din 12 mai 2022 a fost publicat Ordinul nr. 1.146/2022 al ministrului Finanțelor privind modificarea OMFP nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), emise în baza OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA.

Potrivit actului normativ, angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează de către ordonatorul principal de credite sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, exclusiv în baza deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR, după caz, emise de către FNGCIMM sau FGCR, în calitate de administratori ai schemei, care constituie document justificativ prin care se atestă atât realitatea cuantumului obligației de plată, cât și modul de determinare a acestuia, stabilit conform prevederilor legale în vigoare. Prin emiterea deciziei de plată a sumelor de virat în contul FNGCIMM/FGCR administratorul schemei certifică realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor privind determinarea sumei. Angajarea cheltuielilor se efectuează în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mof1305

Leave your comment