Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 19 aprilie 2022

UE explorează căi de a finanța reconstrucția Ucrainei

Guvernele UE analizează numeroase opțiuni pentru reconstrucția Ucrainei după invazia Rusiei, estimările fiind cuprinse între 200 de miliarde de euro și aproape un trilion de euro. Potrivit raportărilor, oficialii UE analizează măsura în care activele aparținând oamenilor de afaceri ruși sancționați ar putea fi direcționate către eforturile de reconstrucție. Alte opțiuni includ atragerea rușilor într-un angajament de reconstrucție ca parte a unui acord de pace sau taxarea Rusiei prin impozitarea veniturilor obținute din exportul de petrol. Comisarul european pentru buget, Johannes Hahn, a pledat pentru un plan Marshall pentru Ucraina.

Consultare OCDE privind excluderile din domeniul industriei extractive aferente Pilonului I

Marți, 14 aprilie, OCDE a lansat o consultare publică privind normele pentru excluderea profiturilor aferente activităților extractive din domeniul de aplicare al noului drept de impozitare din Pilonul I al acordului OCDE privind impozitarea. Excluderea s-ar aplica în situațiile în care un grup obține venituri din exploatarea produselor extractive, iar activitățile relevante de exploatare, elaborare sau extracție au fost efectuate de către acesta. „Această abordare reflectă obiectivul politic de a exclude rentele economice generate din resursele extractive specifice unei locații care ar trebui impozitate doar în jurisdicția-sursă, fără a submina în același timp domeniul de aplicare exhaustiv prin limitarea excluderii în ceea ce privește profiturile generate din activitățile desfășurate în afara jurisdicției-sursă, sau ulterior, pe parcursul lanțului de producție și fabricație”, explică OCDE, într-o declarație de presă. Părțile interesate pot transmite comentariile scrise până la 29 aprilie.

Eurodeputații analizează impactul noilor tehnologii asupra impozitării

Parlamentul European analizează impactul noilor tehnologii asupra impozitării. Într-un proiect de raport din proprie inițiativă publicat recent, eurodeputatul Lídia Pereira (Partidul Popular European, Portugalia) recunoaște că, în timp ce noile soluții tehnologice, precum tehnologia blockchain, pot fi utilizate de administrațiile fiscale pentru a răspunde mai bine nevoilor contribuabililor, astfel de tehnologii pot fi, de asemenea, utilizate abuziv și pot servi drept mecanism pentru activități ilicite cu obiectivul infracțional de a evita plata impozitelor. În proiectul de raport se face apel la Comisie să analizeze dimensiunea activelor crypto în viitorul proiect Întreprinderile din Europa: Cadru pentru impozitarea veniturilor. Proiectul face apel și la Consiliul Ecofin și Eurogrup să inițieze un dialog structurat referitor la o abordare comună pentru impozitarea activelor crypto la nivelul UE, în strânsă cooperare cu Parlamentul European. În final, Lídia Pereira sugerează crearea unei noi platforme de instruire și comunicare de bune practici între autoritățile fiscale naționale în domeniul combaterii evaziunii și fraudei fiscale legate de utilizarea activelor crypto.

Comisia Europeană evaluează normele actuale privind accizele pe alcool

Miercuri, 12 aprilie, Comisia Europeană a lansat o consultare publică referitoare la cadrul de reglementare european privind cotele accizelor pe alcool. Normele actuale în vigoare în toate statele membre stabilesc cote minime pentru produsele alcoolice pentru a evita denaturările concurenței în cadrul pieței unice. De asemenea, acestea sprijină lupta împotriva fraudei fiscale și politicile de sănătate publică. Totuși, aceste norme nu au fost actualizate din 1992 și nu au luat în considerare inflația, evoluțiile pieței, tiparele de consum sau îngrijorările crescute privind sănătatea publică, explică Comisia Europeană. În 2006, Comisia a redactat o propunere legislativă de ajustare a cotelor minime prin introducerea unor creșteri periodice în concordanță cu rata inflației, dar aceasta nu fost votată în unanimitate și a fost retrasă de Comisie în 2015. Rezultatele acestei consultări publice vor contribui la o evaluare generală a cadrului actual de către Comisie, cu scopul de a identifica aspectele care trebuie tratate. Părțile interesate pot transmite comentarii până la 4 iulie.

Sursă foto: European Tax Adviser Federation – ETAF

Leave your comment