Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021. Sinteza principalelor prevederi

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

După cum a informat CECCAR Business Magazine, recent a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Actul normativ aduce câteva modificări în reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, eliminând conturile 5126 și 5127, conturi specifice sistemului de plată defalcată a TVA (sistem abrogat prin OUG nr. 78/2019). Totodată, a fost corelată funcțiunea contului 106 Rezerve (din punctul de vedere al creditării acestui cont) cu funcțiunea contului 129 Repartizarea profitului privind debitarea cu profitul realizat în exercițiul curent repartizat la rezerve. În ceea ce privește Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016), Ordinul nr. 58/2021 elimină conturile 5126, 5127, precum și contul 406 Datorii din operațiuni de leasing financiar. Redăm, în continuare, o sinteză a prevederilor actului normativ.

Principalele prevederi:

1. Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

ceccar2501

Leave your comment