Ordinul nr. 1.819/2020. Modificări privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME)

Prof. univ. dr. Aurelia ȘTEFĂNESCU, expert contabil

În contextul actual, pentru a facilita activitatea de decontare a entităților economice în relație cu Trezoreria Statului prin sistemul on-line, dar și pentru a răspunde nevoii de digitalizare în sectorul public, Ministerul Finanțelor Publice a decis modificarea și completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) și a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 246/2005.

Astfel, atât instituțiile publice, cât și operatorii economici și alte entități vor putea efectua plăți on-line din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului.

Conform acestei reglementări, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituțiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităților publice și de către operatorii economici și de alte entități decât instituții publice pentru efectuarea de plăți din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului prin care își desfășoară activitatea proprie.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.

mfp1404

Leave your comment