Procedura privind recalcularea din oficiu, de către organul fiscal, a CASS, publicată în Monitorul Oficial

Actul normativ are în vedere persoanele fizice care au decedat în cursul anului fiscal

În Monitorul Oficial nr. 460 din 9 mai 2022 a fost publicat OPANAF nr. 493/2022 pentru  aprobarea Procedurii privind recalcularea din oficiu, de către organul fiscal, a contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului „Referat privind recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate”. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ că, prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.183 din Codul fiscal au fost completate cu dispoziții referitoare la încetarea plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care au decedat în cursul anului fiscal. Potrivit art. 183 alin. (2) și (3) din Codul fiscal, pentru persoanele fizice care au optat pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și care au decedat în cursul anului fiscal, contribuția datorată este cea aferentă perioadei de până la luna decesului. Recalcularea contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează din oficiu.

În acest context a fost promovat OPANAF nr. 493/2022  care reglementează procedura privind recalcularea din oficiu a contribuției de asigurări sociale de sănătate. Procedura se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

mof1005

Leave your comment