Programare evaluare și reevaluare probe teoretice aferente semestrului II pentru anii I si II de stagiu

Dorim să vă facem cunoscut faptul că sesiunea de evaluare teoretică a disciplinelor aferente semestrului II de stagiu, pentru anii I și II se va organiza în perioada 12 – 15 aprilie 2021.

Stagiarii care nu promovează probele stabilite pentru perioada 12 – 15 aprilie 2021 sau nu se pot prezenta, ca urmare a unor motive justificate, au posibilitatea susținerii reevaluării în perioada 20 – 23 mai 2021.

Atât evaluarea, cât și reevaluarea se vor organiza la sală. În acest sens, vom reveni către dvs. cu mai multe detalii, ținând cont de regulile speciale impuse de autorități, precum și de situația rezultată în urma comunicării intenției de participare a stagiarilor. Pentru aceasta din urmă în luna martie se vor transmite linkurile de înscriere.

Disciplinele la care se  vor susține evaluarea și reevaluarea sunt următoarele:

Pentru anul  I – Dreptul afacerilor si dreptul muncii, Standarde Financiare de Raportare Financiara și Etica profesioniştilor contabili

Pentru anul II - Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, Tehnologia informației și comunicației, Etica profesioniștilor contabili, Fiscalitate avansată

Leave your comment