Au fost stabilite procedura și condițiile de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a aprobat, prin ordin, Procedura și condițiile de înregistrare a reprezentanților persoanelor nerezidente care sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția la Fondul de Tranziție Energetică, precum și stabilirea unor competențe de administrare. În Referatul de aprobare a actului normativ, ANAF menționează că, prin art. I pct. 13 din OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, a fost introdusă prevederea potrivit căreia, începând cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispozițiilor ordonanței de urgență, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică. Potrivit art. IV din această ordonanță de urgență, în vederea plății contribuției, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața de energie din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza prevederilor acestui act normativ. În cazul în care persoana nerezidentă optează pentru îndeplinirea acestor obigații prin reprezentant, reprezentantul desemnat trebuie să aibă domiciliul/sediul în România și răspunde în solidar cu nerezidentul, pentru declararea și plata contribuției.

Potrivit dispozițiilor art. IV alin. (4) din OUG nr. 119/2022, procedura și condițiile de înregistrare ale reprezentantului se aprobă prin ordin al președintelui ANAF în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment