Conducerea filialei

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
BUCULEU DĂNILĂ FRICIU ADRIANA GLIGA SANDA MARIA
BAROTI KRISZTINA
ASZTALOS KATALIN
DUCA FILIP OLIMPIU

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanti
ORBAN PAULA IRINA FERENCZ IBOLYA MAZILU MARIA RODICA
HORJA IOANA MONICA MATEIU IOAN
ILEA GABRIELA OLARIU RODION OVIDIU
TARNAVEAN ADRIANA SCRIDON OTILIA

Comisia de cenzori

Membru titular Membru supleant
MOLDOVAN LILIANA MATEI CRISTINA LOREDANA

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
BUCULEU DĂNILĂ DUCA FILIP OLIMPIU
FAUR TIBERIU
ONIȚA AURORA FLORINA
ORBAN PAULA
SZASZ ERZSEBET

Executivul filialei

Director executiv Serviciul evidenta Tablou
POP MARIA SATMARI VERONICA
Serviciul Dezvoltare Profesională Continuă si Organizare Stagiu Birou Etică și Control
SAVA STELUȚA VIORICA POP MARIA

Auditor

Auditor de calitate
MARIS FLORIN