MF intenționează să actualizeze cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de ordin pentru modificarea și completarea OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Noul proiect de ordin are în vedere, între altele, actualizarea cadrului general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv, a listelor de verificare pentru unele operațiuni cuprinse în cadrul general, precum și a listei actelor normative cuprinse în coloana a doua din Cadrul general, în conformitate cu modificările recente ale legislației aplicabile, respectiv: a) modificarea denumirii operațiunilor de la litera B, numărul curent 2 și numărul curent 23 din Cadrul general, respectiv din „Contract/Decizie/Ordin de finanțare” în „Angajament legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare” și „Act adițional la contractul/decizia/ordinul de finanțare” în „Act adițional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, convenție etc.) de finanțare”. Potrivit Referatului de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, modificarea denumirii celor două proiecte de operațiuni a derivat din numărul mare și variat de tipuri de angajamente legale pentru diferite finanțări, prevăzute în reglementările legale.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment