MF propune noi modificări la Codul fiscal

Se urmărește transpunerea în legislația națională a unor reglementări europene privind introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată, care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2024

Ministerul Finanțelor (MF) a lansat în dezbatere publică un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, care are în vedere transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2020/284 a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată, care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

În ceea ce privește Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată, proiectul propune următoarele:

♦ Pentru compatibilizare cu prevederile art. 90 alin. (1) din Directiva TVA, astfel cum au fost interpretate de CJUE în cauza C – 717/19, este necesară modificarea art. 287 lit. c) din Codul fiscal, în sensul eliminării trimiterii la prevederile art. 286 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, care condiționează ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru reduceri de preț acordate ulterior livrării de bunuri/prestării de servicii de faptul ca acestea să fie acordate „direct clienților”. Astfel – spun inițiatorii proiectului în Expunerea de motive – va fi posibilă ajustarea TVA colectate inițial de persoanele impozabile pentru toate reducerile de preț acordate ulterior, indiferent că acestea sunt acordate direct clienților sau prin alte mecanisme de reducere a prețului. De asemenea, este necesară și introducerea unei prevederi în cadrul art. 330 în vederea stabilirii unui document centralizator pe baza căruia persoanele impozabile să efectueze ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru reducerile care nu sunt acordate direct clienților.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment