OUG nr. 227/2020: Modificări aduse legislației privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate anumitor categorii de debitori

CECCAR
Conf. univ. drMarcel VULPOIexpert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

În Monitorul Oficial nr. 1.331 din 31 decembrie 2020 a fost publicată OUG nr. 227/2020 pentru modificarea OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Redăm, mai jos, o sinteză a prevederilor actului normativ.

Principalele prevederi:

1. Obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.

2. De facilitățile prevăzute la pct. 1 pot beneficia:

a) debitorii cărora le-a fost acordată suspendarea obligațiilor de plată până la 15 iunie 2020, cu condiția ca perioada maximă de suspendare, care va include, dacă este cazul, perioada de suspendare anterioară, să nu depășească cumulat 9 luni;

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

ceccar0601-2

Leave your comment