ANOFM a modificat Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă

În funcție de nivelul de ocupabilitate în care este încadrată, o persoană poate beneficia de una sau mai multe măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a modificat și completat, prin Ordinul nr. 1.073/2022 al președintelui instituției (publicat în Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2023), Procedura de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, aprobată prin Ordinul președintelui ANOFM nr. 11/2018.

Profilarea este activitatea prin care agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene și a municipiului București realizează identificarea profilului persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene sau a municipiului București și încadrarea în nivelurile de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil, precum și pentru identificarea măsurilor de activare, respectiv a măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în condițiile legii, în principal pentru ca aceste persoane să devină persoane ocupate pe piața muncii. Prin profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă se evidențiază punctele slabe care există în ceea ce privește riscul persoanelor de a deveni șomeri de lungă durată, iar rezultatul profilării se folosește ca suport în luarea deciziilor de a adapta și, după caz, de a actualiza setul de măsuri de activare, respectiv măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în principal, în funcție de nevoile persoanelor.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment