Au fost modificate Normele metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin HG nr. 1045/2018, au fost modificate prin HG nr. 931/2022, publicată astăzi în Monitorul Oficial nr. 748 din 26 iulie 2022.

Noul act normativ vizează, în principal, următoarele aspecte: • eliminarea dispozițiilor distincte referitoare la regimul fiscal al tichetelor culturale ca urmare a includerii acestei categorii de bilete de valoare în cuprinsul art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; • abrogarea dispozițiilor privind emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie; • abrogarea prevederilor referitoare la acordarea tichetelor cadou pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă și publicitate; • eliminarea din cuprinsul contractului pentru achiziționarea biletelor de valoare, încheiat între angajator și unitățile emitente, a clauzei referitoare la condițiile în care biletele de valoare pe suport hârtie neutilizate de salariați se restituie unității emitente de către angajatori; • completarea informațiilor necesare a fi înscrise sau stocate, pe suportul electronic al biletelor de valoare, pentru ca acesta să fie valabil; 

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment