Formularul 101: Principalele modificări

Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil

Ordinul ANAF nr. 310/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 Declarație privind impozitul pe profit și 120 Decont privind accizele a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 201 din 10 martie 2023. Prezentăm, mai jos, prevederile actului normativ.

Motivațiile apariției acestui ordin

Prin Legea nr. 296/2020 au fost aduse modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, fiind stabilite reguli privind consolidarea fiscală în domeniul impozitului pe profit.

Noile reglementări stabilesc condițiile privind constituirea, modificarea și desființarea grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, precum și reguli privind impozitarea grupului fiscal.

Determinarea rezultatului fiscal consolidat al grupului fiscal, depunerea declarației de impozit pe profit și efectuarea plății impozitului pe profit în numele grupului se realizează de persoana juridică responsabilă, desemnată potrivit legii.

Persoana juridică responsabilă are obligația să depună o declarație anuală consolidată privind impozitul pe profit datorat de grupul fiscal.

Declarația se depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația anuală privind impozitul pe profit a fiecărui membru al grupului fiscal.

Principalele prevederi

Având în vedere prevederile menționate, prin ordin sunt reglementate următoarele:

– aprobarea modelului și conținutului formularului 101 Grup fiscal Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal, prevăzut în anexa la ordin;

– adaptarea modelului și conținutului formularului 101 Declarație privind impozitul pe profit,  astfel încât să poată fi utilizat și de membrii grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit;

– aprobarea instrucțiunilor de completare a formularului 101 Grup fiscal Declarație consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal;

– adaptarea instrucțiunilor de completare a formularului 101 Declarație privind impozitul pe profit.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment