IAASB și IESBA salută declarația de sprijin pentru elaborarea standardelor legate de asigurarea informațiilor în materie de sustenabilitate emisă de IOSCO

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) și International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) au salutat anunțul emis de International Organization of Securities Commissions (IOSCO) prin care încurajează și își exprimă sprijinul pentru activitatea IAASB și IESBA cu privire la elaborarea standardelor referitoare la asigurarea informațiilor în materie de sustenabilitate.

IAASB și IESBA recunosc faptul că părțile interesate solicită din ce în ce mai frecvent asigurare pentru informațiile în materie de sustenabilitate și că este important să se furnizeze standarde robuste aplicabile tuturor furnizorilor de asigurare pentru acest tip de informații ca răspuns la cererile pieței.

Președintele IAASB a declarat că „există o nevoie clară pentru un dialog și o colaborare permanente pentru a asigura că raportarea, asigurarea și reglementarea în materie de sustenabilitate evoluează într-o manieră coezivă, cu scopul de a furniza părților interesate informații utile pentru procesul decizional”.

Președintele IESBA, Gabriela Figueiredo Dias, a adăugat că „standardele de etică, inclusiv dispozițiile privind independența, sunt fundamentale pentru încrederea publică în asigurarea informațiilor în materie de sustenabilitate. Este deosebit de important și în interesul public ca toți furnizorii de asigurare, fie că aceștia fac parte sau nu din profesia contabilă, să adere la același nivel înalt de comportament etic și independență atunci când sunt implicați în astfel de activități”.

În cadrul IAASB va avea loc o întâlnire în această săptămână pentru a dezbate și a vota proiectul de propunere referitor la asigurarea în materie de sustenabilitate pentru elaborarea unui standard general pentru misiunile de asigurare în domeniul sustenabilității. De asemenea, o astfel de reuniune va exista și în cadrul IESBA pentru a analiza posibilele abordări legate de normalizarea de standarde în legătură cu asigurarea și raportarea în materie de sustenabilitate. IESBA preconizează că va aproba un plan de proiect până în luna decembrie 2022.

Atât IAASB, cât și IESBA, au primit cu entuziasm sprijinul IOSCO și speră la o colaborare solidă și fructuoasă atât între cele trei organisme, cât și cu alte organisme de normalizare a standardelor pentru a contribui la elaborarea unor standarde robuste care să stimuleze misiuni independente de înaltă calitate și practici consecvente la nivel global.

Declarația integrală emisă de IOSCO în sprijinul elaborării standardelor legate de asigurarea informațiilor în materie de sustenabilitate poate fi consultată aici.

Leave your comment