Informare membri GEJ

Vă anuntăm că in perioada 10 iunie -14 iunie 2024, auditorul de calitate  va fi in concediu de odihnă. Prin urmare vă rugăm ca in situatia in care aveti lucrări de expertiză judiciară  de prezentat spre auditare in aceasta perioada să vă organizati in asa manieră incât să le prezentati anterior acestei date.

In situatia in care nu vă puteți conforma, vă rugăm să vă organizati din timp in asa manieră incât să tineti cont de faptul că, verificarea lucrărilor și acordarea vizei auditului de calitate va fi realizată de către DUANPAC CECCAR, potrivit Hotărârii nr. 23/726 a Consiliului Superior al CECCAR din 15.03.2023.

Leave your comment