Informare membri GEJ

Vă anuntăm că in perioada 31 iulie -14 august, auditorul de calitate  va fi in concediu de odihnă. Prin urmare vă rugăm ca in situatia in care aveti lucrări de expertiză judiciara  de prezentat spre auditare in aceasta perioada să vă organizati in asa manieră incat să le prezentati anterior acestei date.   In situatia in care nu se poate, vă rugăm să vă organizati din timp in asa maniera incat sa tineti cont de faptul ca verificarea lucrărilor și acordarea vizei auditului de calitate va fi realizată de către DUANPAC CECCAR, potrivit Hotărârii nr. 23/726 a Consiliului Superior al CECCAR din 15.03.2023;

Leave your comment