MF propune completarea unor reglementări contabile

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare publică, un proiect de Ordin privind completarea unor reglementări contabile, proiect care include o serie de prevederi referitoare la conturile contabile. Astfel, prin proiectul de ordin se propune completarea planului de conturi aplicabil diferitelor categorii de entități cu unele conturi aferente anumitor cheltuieli, respectiv conturile: 6121 „Cheltuieli cu redevențele”, 6122 „Cheltuieli cu locațiile de gestiune”, 6123 „Cheltuieli cu chiriile”, 616 „Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală”, 617 „Cheltuieli de management” și 618 „Cheltuieli de consultanță”.

Potrivit Referatului de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, în ceea ce privește contul corespunzător cheltuielilor cu impozitul pe profit, funcțiunea acestuia este completată în sensul menționării exprese a faptului că, în cazul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal, persoana juridică responsabilă înregistrează în debitul acestui cont cheltuiala totală cu impozitul pe profit datorat de grupul fiscal.

Se mai propune, de asemenea, contabilizarea distinctă a pierderilor rezultate din reorganizările de societăți, corespunzătoare activului net negativ al societății absorbite, preluat, conform legii, de societatea absorbantă.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment