Noi prevederi privind înregistrarea în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea TVA, prevăzute la art. 314 și 315 din Codul fiscal, publicate în Monitorul Oficial

Ordinul nr. 3.039/2020 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui ANAF nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 684 din 31 iulie 2020.

Potrivit noului act normativ, în ceea ce privește prevederile privind înregistrarea în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, noul act normativ prevede, între altele, că „persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia”.

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

mof3107

Leave your comment