Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 4 martie 2024

Miniștrii de finanțe ai G20 discută despre impozitarea minimă globală a averii

Miniștrii de finanțe din țările G20 au discutat problema impozitării persoanelor foarte bogate în cadrul unei ședințe care a avut loc joi, 29 februarie, la solicitarea Președinției braziliene a G20. „În ciuda progreselor recente, este indiscutabil faptul că miliardarii lumii continuă să evite sistemele noastre fiscale printr-o varietate de strategii”, a semnalat ministrul brazilian Fernando Haddad în discursul său de deschidere. El s-a referit la cel mai recent raport al Observatorului fiscal european privind evaziunea fiscală, care arată că miliardarii plătesc o rată efectivă de impozitare echivalentă cu 0 până la 0,5% din averea lor. Ministrul a menționat experiența Braziliei pe această temă, menționând că reforma fiscală din țară a avut succes și că fiecare națiune poate face multe pentru sine pe plan intern. „Cu toate acestea, soluțiile eficiente pentru ca persoanele foarte bogate să-și aducă contribuția justă în domeniul fiscal depind de cooperarea internațională”, a subliniat acesta. Pentru a impulsiona discuțiile, Fernando Haddad a anunțat că Președinția braziliană a G20 l-a însărcinat pe economistul Gabriel Zucman, directorul Observatorului fiscal al UE, să studieze fezabilitatea unei taxe minime pentru persoanele foarte bogate și să prezinte propuneri grupului. Zucman s-a adresat delegaților în timpul ședinței, îndemnându-i să folosească politica fiscală pentru a trata distribuția inegală a averii la nivel global. În raportul său fiscal către miniștrii de finanțe ai G20, secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a subliniat activitatea OCDE privind impozitarea veniturilor de capital și a câștigurilor de capital. „De asemenea, ar putea fi necesare eforturi pentru a identifica provocările specifice pe care le implică impozitarea persoanelor fizice cu avere netă mare, în special într-o economie globalizată”, este menționat în raport.

Parlamentul European adoptă opinia cu privire la propunerea FASTER

Marți, 28 februarie, Parlamentul European a adoptat în plen opinia cu privire la o propunere de Directivă pentru Scutirea mai rapidă și mai sigură de la reținerea la sursă a impozitelor (FASTER). Opinia, condusă de eurodeputatul Herbert Dorfmann (PPE, Italia), conține mai multe modificări ale propunerii inițiale a Comisiei privind utilizarea certificatului fiscal de reședință electronic (eTRC). În plus, statele membre prelucrează o cerere de rambursare în termen de 25 de zile calendaristice, cu excepția cazului în care statul membru are îndoieli întemeiate cu privire la legitimitatea cererii de rambursare și dacă se inițiază o procedură de verificare sau un audit fiscal. Eurodeputații își doresc, de asemenea, să consolideze controalele și schimbul de informații. Aceștia sugerează ca Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Autoritatea Bancară Europeană (ABE) să monitorizeze în mod regulat riscul practicilor de optimizare fiscală a „cum-cum” și „cum-ex” în UE. Un rezumat al modificărilor propuse poate fi găsit aici, iar cele adoptate sunt disponibile aici.

Actualizare la comentariul privind articolul 26 din Convenția model OCDE

Marți, 27 februarie, OCDE a anunțat că, Consiliul său a aprobat, la 19 februarie 2024, o actualizare a comentariului privind Articolul 26 (schimbul de informații) din Modelul de Convenție al OCDE privind impozitul și capitalul, care servește drept bază pentru negocierea și aplicarea tratatelor fiscale bilaterale între țări. Actualizarea clarifică faptul că informațiile primite prin intermediul asistenței administrative pot fi utilizate în chestiuni fiscale referitoare la alte persoane decât cele pentru care au fost primite inițial informațiile, a explicat OCDE într-un comunicat. Acesta oferă, de asemenea, îndrumări interpretative privind confidențialitatea, în special în ceea ce privește accesul contribuabililor la schimbul de informații atunci când aceste informații au o influență asupra situației lor fiscale și în ceea ce privește informațiile specifice care nu sunt specifice contribuabilului, inclusiv datele statistice, cu privire la informațiile schimbate sau generate pe baza acestora. Textul actualizat este disponibil aici.

Experții discută perspectivele internaționale privind combaterea corupției

La 26 februarie 2024, ca parte a celei de-a 25-a aniversări a Convenției OCDE de combatere a mitei, IFAC, ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) și IBA (International Bar Association), s-au alăturat OCDE, pentru un eveniment online privind necesitatea de a promova culturi de integritate și de aplicare activă a legii pentru a trata riscul de corupție. Laura Hough (ICAEW), eurodeputata Ramona Strugariu (Renew Europe, Romania), Scott Hanson (IFAC), France Chain (OCDE), Jeroen Blomsma (Comisia Europeană), Scarlet Wannenwetsch (Basel Institute on Governance) și Sara Carnegie (IBA) au discutat despre diferitele perioade de turbulențe economice experimentate recent, ceea ce ar putea crea noi oportunități pentru cei care doresc să corupă activitățile publice și private. Din discuție a reieșit că este necesară o abordare comună a tuturor jucătorilor, publici și privați, pentru a preveni și a combate în mod eficient natura insidioasă a corupției și a finanțării ilicite. În acest sens, eforturile de reglementare reînnoite pentru combaterea corupției sunt vizibile în diferite jurisdicții, inclusiv în UE, unde pachetul anticorupție aflat în curs de negociere urmărește să consolideze cadrul general juridic existent, bazat pe Convenția Organizației Națiunilor Unite de combatere a Corupției. În cele din urmă, vorbitorii au avut timp să răspundă la o serie de întrebări, cum ar fi strategiile viitoare care urmează să fie puse în aplicare, instrumentele disponibile, subiectul colaborării transfrontaliere, relația dintre sectorul privat și organizațiile internaționale.

Peste 330 de investigații EPPO privind frauda transfrontalieră majoră în materie de TVA în 2023

Parchetul European (EPPO) a publicat vineri, 1 martie, raportul său anual pe 2023, care arată că, la sfârșitul anului 2023, avea un total de 1 927 de investigații active, cu un prejudiciu global estimat la bugetul UE de 19,2 miliarde de euro, din care un procent de 59 % (11,5 miliarde de euro la 339 de investigații) a fost legat de o fraudă transfrontalieră majoră în materie de TVA. Potrivit EPPO, noi surse de finanțare din partea UE sunt, de asemenea, vizate de infractori, a constatat EPPO. Până la sfârșitul anului 2023, EPPO a avut 206 de investigații active referitoare la primele proiecte de finanțare NextGenerationEU, cu o daună estimată de peste 1,8 miliarde de euro. Aceasta reprezintă aproximativ 15 % din toate cazurile de fraudă în materie de cheltuieli care implică fonduri UE gestionate de EPPO în perioada de raportare, dar în ceea ce privește daunele estimate, aceasta corespunde unui procent de aproape 25 %, a precizat EPPO.  În 2023, EPPO a primit și a procesat 4 187 de rapoarte de infracțiuni, cu 26% mai mult decât în 2022. Această creștere a fost determinată în principal de rapoartele de la părțile private (cu 2 494 – 29% mai mult decât în 2022), precum și de cele de la autoritățile naționale (cu 1 562 – 24% mai mult decât în 2022), a explicat acesta. Potrivit EPPO, această evoluție dovedește că nivelul de detectare a fraudei care afectează interesele financiare ale UE în statele membre participante s-a îmbunătățit. În 2023, cu 139 de dosare de acuzare depuse (cu peste 50% mai multe decât în 2022), EPPO a început să aducă mai mulți vinovați de fraudă în UE în fața instanțelor naționale pentru judecată.

Blocați agenda: Conferința ETAF de miercuri, 17 aprilie 2024

Luni, 17 aprilie 2024

Conferința ETAF

Către un sistem fiscal european mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor

14:30–17:00

@Sofitel Brussels Europe, Place Jourdan 1, 1040 Bruxelles

Având în vedere că se apropie alegerile europene, este momentul perfect pentru a ne angaja într-o reflecție colectivă asupra viitorului sistemului fiscal al UE.

Datorită apropierii lor de companii, consultanții fiscali se află în epicentrul peisajului de reglementare. Atunci când nu sunt ei înșiși însărcinați cu obligațiile de depunere a declarațiilor care decurg din legislația UE, aceștia ajută întreprinderile să navigheze prin complexitatea legislației fiscale a UE. În ultimii ani, propunerile fiscale ale UE au fost emise cu o viteză incredibilă, iar sistemul fiscal al UE a devenit extrem de complex. În același timp, aceste legislații generează o povară de raportare tot mai mare pentru contribuabili și autoritățile fiscale, ceea ce, uneori, se face în detrimentul eficienței.

Această conferință va reuni experți în domeniul fiscal și oficiali ai UE pentru a analiza cum ar trebui să arate politicile fiscale ale viitoarei Comisii Europene, precum și perspectivele de viitor pentru consilierii fiscali din Uniunea Europeană.

Cu această ocazie, ETAF va prezenta, de asemenea, manifestul său pentru alegerile UE, subliniind mai multe cereri esențiale către următorul Parlament European și Comisia Europeană pentru a se asigura că sistemul fiscal al UE este mai simplu, raționalizat și mai adaptat pentru viitor.

Vorbitorii vor fi anunțați în curând.

Interpretare simultană engleză, germană, română.

De asemenea, conferința va fi transmisă în direct.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Leave your comment