ANAF: Procedura privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, în consultare publică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, au fost dispuse măsuri în domeniul protecției sociale, prin care unele categorii profesionale (profesioniști, avocați și persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe) au beneficiat de indemnizații lunare în cazul întreruperii, reducerii sau suspendării activității, acestea fiind reglementate prin următoarele acte normative: ▪ OUG nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; ▪ OUG nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; ▪ OUG nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare; ▪ OUG nr.2/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru indemnizațiile acordate, contribuabilii datorează impozit pe venit, contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate. Obligațiile fiscale se stabilesc de contribuabil și se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul prevăzut la art.122 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Indemnizațiile acordate potrivit actelor normative menționate anterior constituie venituri din desfășurarea activității, iar calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității. De asemenea, aceste venituri nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (2) și art. 170 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment