Ordinul nr. 2.206/2020 al MFP pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile, publicat în Monitorul Oficial

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 675 din 30 iulie 2020. Potrivit actului normativ, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 se aplică operatorilor economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Raportările contabile la 30 iunie 2020 urmează a fi depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.

Actul normativ clarifică, între altele, o serie de aspecte cu privire la aplicarea anumitor prevederi cuprinse în reglementările contabile aplicabile operatorilor economici.

Astfel, referitor la Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare – noul Ordin aduce unele clarificări în ceea ce privește determinarea amortizării imobilizărilor, astfel:

  • entitățile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor determina cheltuiala cu amortizarea pe baza valorii activului, corectată cu ajustările impuse de modificarea respectivei politici contabile;
  • amortizarea imobilizărilor nu este nici întreruptă, nici diminuată pe perioada neutilizării acestora.

    Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

 

mfp3007

Leave your comment