Proiectul privind procedura de înregistrare în scopuri de TVA, în consultare pe site-ul ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Inițiatorii precizează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin HG nr. 864/2020, au fost aduse modificări Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, prin noile dispoziții ale pct.88 alin. (1) lit. c) și d) din Titlul VII al Normelor metodologice, se modifică data de la care se consideră valabilă înregistrarea în scopuri de TVA pentru anumite categorii de persoane impozabile, după cum urmează:

 în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, respectiv înainte de realizarea de operațiuni (de la înființare), indiferent dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară sau care depășește plafonul de scutire, înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA (pct. 88 alin. (1) lit. d) din Titlul VII al Normelor metodologice);

Citiți mai multe în CECCAR Business Magazine.

anaf2501

Leave your comment