ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR MURES – 14 martie 2023, ora.14,00
  1. În ziua de 14 martie 2023, ora.14,00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Mures a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, în sistem online, condusă de la sediul Filialei din str Marton Aron nr.14, Tg Mures, cu următoarea ordine de zi:
  2. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2022; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată anul trecut;
  3. Aprobarea Programului de activitate pentru anul în curs;
  4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul în curs;
  5. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională, conform normativelor stabilite.

 

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a conditiilor de validitate prevăzute la art. 34 alin. (2) din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeasi zi, la ora 15,00, în acelasi format si cu aceeasi ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenti, potrivit prevederilor art. 34 alin.(3) din OG nr.65/1994.

Leave your comment