Modificări la Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS –componenta INNOVATION

În Monitorul Oficial nr. 159 din 24 februarie 2023 a fost publicat Ordinul comun nr. 965/20.273/2023 al ministrului Finanțelor și al ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3.033/21.494/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2023, este în sumă de 750 milioane lei, din care suma de 746,832 milioane lei în anul 2023. Plafonul pentru anul 2023 poate fi realocat între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiași finanțator, la propunerea Fondului Român de Contragarantare (FRC), care are calitatea de administrator, cu acordul Ministerului Finanțelor, în limita plafonului total alocat FRC pentru componentele INNOVATION și GARANT CONSTRUCT, respectiv pentru acordarea de garanții în cadrul programului, în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare a garanțiilor.

Conform actului normativ inițial, în baza procedurii de implementare se acordă garanții de stat, în procentaj de maximum 90% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.2 din Cadrul temporar Ucraina, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Potrivit noului ordin, pentru creditele/liniile de credit menționate, valoarea maximă a finanțărilor acordate unui beneficiar nu poate depăși 5 milioane lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10 milioane lei pentru creditele de investiții.

Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION nu poate depăși 10 milioane lei.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment